0
0
NỘI DUNG
ĐẶT QUYỀN VIP
 • Quyền Lợi
 • VIP1
 • VIP2
 • VIP3
 • VIP4
 • VIP5
 • VIP6
 • VIP7
 • VIP8
 • VIP9
 • VIP10
 • Điểm danh
 • Hoạt động đặc biệt
 • Quà VIP
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Code đặc biệt
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Ghi chú

- Với mỗi 10.000 VND nạp vào game, bạn sẽ nhận 100 điểm thưởng

- Các game được tính nạp nhận điểm : Bùm chíu, Bách Chiến, Thiên thư, Huyền thoại Moba, Cửu âm Web, Võ lâm ngũ bá

- Điểm danh: Tăng điểm trưởng thành khi điểm danh hằng ngày

- Hoạt Động Đặc Biệt: Quay số, đấu giá ngược, trò chơi vv.......

- Quà VIP: Hiện vật và code đặc biệt

- Danh hiệu VIP: Danh hiệu tôn úy trong các game.

bang vip
;