0
0
QUAY SỐ
MAY MẮN
 • 100
 • 150
 • 200
 • 250
 • 100
 • 150
 • 200
 • 250
 • 100
 • 150
 • 200
 • 250
 • 100
 • 150
 • 200
 • 250
Ghi chú

- Người chơi bấm vào nút quay để quay thưởng

- Mỗi ngày sẽ có 1 lần quay miễn phí

- Số lần quay không cộng dồn qua ngày

;